Cam kết tự nguyện không thể ngăn chặn vấn nạn cờ bạc

Người phát ngôn của Greens, Colleen Hartland cho biết số liệu ngân quỹ tiểu bang chứng minh rằng Cam kết tự nguyện đã thất bại trong việc ngăn chặn vấn nạn cờ bạc.
“Thiệt hại từ các máy đánh bạc tiếp tục tăng lên. Chưa có bất kỳ một tác động nào của cam kết tự nguyện có hiệu lực, như đã đoán trước,” Người phát ngôn của Victorian Greens, Collen Hartland nói.

Samantha Dunn, thành viên của Greens cho Eastern Metropolitan cho biết, “Cam kết tự nguyện chắc chắn sẽ thất bại, và điều đó đã được chứng minh.
“Đảng Lao động và Tự do không thể hiện cam kết đối phó với vấn đề cốt lõi của cờ bạc.
“Trong hoàn cảnh thặng dư ngân quỹ tăng lên theo tuyên bố của Ngân khố, mọi người sẽ nghĩ rằng chính phủ Andrews sẽ chấm dứt việc nhắm vào những người dễ bị tác động nhất trong cộng đồng để gia tăng doanh thu.
“Chúng tôi biết các máy đánh bạc được thiết kế mang tính gây nghiện cao, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi các giới hạn cá cược tự nguyện không có hiệu quả trong việc giải quyết vấn nạn cờ bạc.
“Cam kết bắt buộc là cách tốt nhất để đảm bảo những người nghiện máy đánh bạc sẽ ngừng chơi khi họ đạt giới hạn được xác định trước.

Thực tế:
Cam kết tự nguyện có hiệu lực đối với máy đánh bạc điện tử từ ngày 1 tháng 12 năm 2015.
Ủy ban Cạnh tranh và Hiệu quả Victoria trong báo cáo “Đánh giá chi phí” (2012) công bố rằng những con nghiện cờ bạc chiếm đến 35% tổng chi tiêu vào máy đánh bạc. Vì vậy, nếu cam kết tự nguyện có hiệu quả thì chúng ta sẽ thấy sự sụt giảm doanh thu thuế, chứ không phải tăng.
Số liệu ngân sách số 5, Báo cáo tài chính, trang 165 (ngân sách 2015-16) và trang 145 (ngân sách 2016-17), cho thấy doanh thu từ máy chơi poker:
Đã tăng thêm 13 triệu USD trong khoảng 2014-15 và 2015-16
Sẽ tăng thêm 27 triệu USD trong khoảng 2016-17
Sẽ tăng thêm 112 triệu USD tổng cộng theo ước tính
Doanh thu từ cờ bạc duy trì khoảng 9% tổng doanh thu trong ngân sách. (9,3% trong giai đoạn 2015-16, và dự báo ở mức 8,85% trong giai đoạn 2016-17).
Doanh thu từ sòng bạc tăng lên 30 triệu USD giữa năm 2014-15 và 2015-16, và dự kiến sẽ tăng theo từng năm.

Tổng thua lỗ theo từng khu vực 2013/14:
Banyule 55 triệu USD
Boroondara 19 triệu USD
Knox 72 triệu USD
Manningham 55 triệu USD
Maroondah 62 triệu USD
Monash 109 triệu USD
Nillumbik 7 triệu USD
Whitehorse 51 triệu USD
Yarra Ranges 26 triệu USD