Mohegan Sun bổ nhiệm hai giám đốc mới

Mohegan Sun vừa thông báo về việc mới đề bạt Don Sikorski và thuê Lynn Agnello. Cả hai được bổ nhiệm lên cấp bậc quản lý tại Mohegan Sun, Sikorski giữ chức Giám đốc Cửa hàng tại Mohegan Sun và Agnello giữ chức Giám đốc Tài trợ.

Mohegan Sun
Gia nhập Mohegan Sun vào năm 1997 và trước đó là kế toán cao cấp của The Mohegan Tribe, Don Sikorski đã mang 20 năm kinh nghiệm và kỹ năng về kinh doanh, quản lý và vận hành kênh bán lẻ đến với vai trò mới được đề bạt, chịu trách nhiệm giám sát khu cửa hàng với diện tích 225.000 feet vuông tại Mohegan Sun. Cùng với những trách nhiệm đi kèm với việc giám sát một khu vực rộng, tạo ra doanh thu lớn như vậy, Sikorski cũng sẽ tham gia thêm vào việc định hướng và lập kế hoạch chiến lược cho tất cả các cơ hội bán lẻ và thuê nhà trong tương lai tại Mohegan Sun.
Lynn Agnello tham gia nhóm Mohegan Sun từ Phoenix, Arizona, nơi mà cô đại diện bán hàng qua radio trong toàn bộ NFL, NBA, MLB và NHL, là Giám đốc kinh doanh hệ thống âm thanh cho Skyview Networks. Từ năm 2001 – 2013, ban đầu Agnello giữ chức Phó Chủ tịch Kinh doanh doanh nghiệp, sau đó là Phó Chủ tịch cao cấp về Quan hệ đối tác và tiếp thị, và được đề bạt làm Phó chủ tịch điều hành phát triển quan hệ đối tác của Phoenix Suns. Bây giờ với cương vị Giám đốc tài trợ, Agnello sẽ dẫn dắt một nhóm tập trung vào làm việc với các đối tác khác nhau để cung cấp các hoạt động độc đáo và có hiệu quả cho các sự kiện đặc biệt và có dấu ấn, các buổi hòa nhạc, các trpf chơi của Connecticut Sun và New England Black Wolves Lacrosse tại Mohegan Sun.