Kiểm tra và chỉnh sửa câu chuyện của bạn

Bước tiếp theo bạn cần chỉnh sửa kịch bản lần cuối. Nếu như bạn đã gần như hài lòng và hoàn thành kịch bản, hãy đưa cho người bạn tin tưởng để có phản hồi trung thực về câu chuyện của mình. Bạn sẽ thấy những lỗ hổng cần khắc phục trong giai đoạn đánh giá này.

Khi bạn nhận được phản hồi, hãy rút ra những thay đổi cần thiết và chỉnh sửa kịch bản cho phù hợp. Nếu bạn không tự tin rằng những người thân quen sẽ cung cấp cho bạn phản hồi trung thực, bạn có thể mang kịch bản của mình đến nhà tư vấn kịch bản chuyên nghiệp.

Tạo bảng phân cảnh

Việc lập bảng phân cảnh là một bước cần thiết trong quá trình làm phim. Bạn cần phải tìm cách tiếp cận câu chuyện của mình một cách trực quan, có nghĩa là tạo các bản phác thảo nhỏ cho mọi cảnh quay trong phim để bạn biết vị trí của các diễn viên cũng như cách bạn đặt máy quay và ánh sáng. Vẽ là cách tốt nhất để phân cảnh.

Có một số phần mềm tạo bảng phân cảnh giá cả phải chăng mà bạn có thể sử dụng để tạo bảng phân cảnh một cách hiệu quả bao gồm: StudioBinder, Moviestorm, Storyboard Quick, Storyboard Composer và Boardo. Một số tùy chọn phân cảnh yêu cầu kỹ năng vẽ cơ bản trong khi những tùy chọn khác hoàn toàn sử dụng ảnh và video.

Làm thế nào để thực hiện một bộ phim?

Tìm những người cộng sự

Làm nên thành công của một bộ phim có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ đứng sau. Vì vậy, điều cần thiết là bạn phải tìm được một nhóm có năng lực và đam mê để cộng tác trong phim của mình.

Bạn cần cân nhắc vai trò của bạn trong quá trình làm phim.